มฟล.จับมือภาคเอกชน วิจัย ‘กัญชา-กัญชง’ สายพันธุ์ไทย

มฟล.จับมือภาคเอกชน วิจัย ‘กัญชา-กัญชง’ สายพันธุ์ไทย

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนายสุนทร เกียรติธนากร ผู้จัดการโครงการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด หรือ TCFF : Thai – China Flavours and Fragrances Industry Co., Ltd. เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัย และพัฒนาสารสกัดกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรค พาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ ว่า

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสมุนไพรกัญชา และกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ รวมถึง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกกฎหมายใหม่ และปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่เดิม เพื่อเปิดทางสู่การนำไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้น

มฟล.จับมือภาคเอกชน วิจัย ‘กัญชา-กัญชง’ สายพันธุ์ไทย

ขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยสายพันธุ์กัญชาไทย ทั้งในด้านการปลูก การพัฒนาสายพันธุ์การวิเคราะห์ทางเคมี การทดสอบฤทธิ์ทางชีววิทยา และการวิจัยทางคลินิก เพื่อให้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในการสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ และผลการศึกษาที่ได้ จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ในผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย เป็นทางเลือกในการใช้ยาไทยในการรักษา ลดอันตรายจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการลดค่าใช้จ่ายด้านยา รวมถึง สร้างมูลค่ายาไทยสู่นานาชาติต่อไปในอนาคต

“เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีรูปธรรมที่ชัดเจน ประกอบกับส่งเสริมเพื่อสนับสนุนกระบวนการ การศึกษาวิจัยและการพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ทางการแพทย์ โดยศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มฟล.เป็นผู้ประสานงานหลักในความร่วมมือครั้งนี้ ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพรอย่างครบวงจร พัฒนางานวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของสมุนไพร ตำรับยาไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่งเสริมการรับรู้ และความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องให้แก่ประชาชนทั่วไป ส่งเสิรมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะ” รศ.ดร.ชยาพร กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ salcedosuites-makati.com

UFA Slot

Releated