รมว.สุชาติ มั่นใจสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 สร้างงาน หนุนท่องเที่ยว

รมว.สุชาติ มั่นใจสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 สร้างงาน หนุนท่องเที่ยว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยระหว่างร่วมคณะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ บ้านดอนยม หมู่ที่ 2 ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ และ แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว พร้อมพบปะกับอาสาสมัครแรงงาน ประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า

นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว การคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ บอลิคำไซ พร้อมโครงข่าย

เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกลุ่มอนุภูมิภาคตอนบน และยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.บึงกาฬ และจังหวัดใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศไทย กับ สปป. ลาว สำหรับรองรับปริมาณการเดินทาง และการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

“โครงการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและทั้งสองประเทศ เนื่องจากแขวงบอลิคำไซ ของ สปป.ลาว จะกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าระดับภูมิภาค และเป็นเส้นทางขนส่งแห่งใหม่สำหรับไทย สปป.ลาว และเวียดนามด้วย โดยจะเป็นเส้นทางสั้นที่สุดที่เชื่อมระหว่างทั้ง 3 ประเทศ ที่สำคัญจะทำให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ มีการลงทุนเพิ่มขึ้น การค้าไทย – ลาวสะดวกขึ้น ต้นทุนการผลิตและการขนส่งหรือถ่ายเทสินค้าลดลง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านสังคม ประชาชนสองฝั่งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สะดวกในการเดินทางเชื่อมโยงและทำกิจกรรมร่วมกัน ด้านท่องเที่ยว ทำให้เกิดการท่องเที่ยวของสองประเทศเข้มข้นคึกคักมากขึ้น และด้านแรงงาน เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งในภาคบริการและการผลิตจากการลงทุนการคมนาคมและเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอีกด้วย” นายสุชาติ กล่าว

รมว.สุชาติ มั่นใจสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 สร้างงาน หนุนท่องเที่ยว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงาน ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย จำนวน 239,632 คน เป็นแรงงานประเภททั่วไป 239,172 คน แรงงานฝีมือและอื่นๆ 451 คน

ในส่วนของ จ.บึงกาฬ ปัจจุบันมีกำลังแรงงาน 192,198 คน มีสถานประกอบการในระบบประกันสังคม 713 แห่ง ผู้ประกันตน 38,944 คน แรงงานต่างด้าว 1,627 คน เป็นสัญชาติลาว 1,222 คน ส่วนใหญ่อยู่ในประเภทกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

รองลงมาเป็นกิจการเกษตรและปศุสัตว์ งานบ้านและครัวเรือน ที่เหลือเป็นสัญชาติเมียนมา 296 คน กัมพูชา 81 คน และสัญชาติอื่นๆ 66 คน มีอาสาสมัครแรงงาน 53 คน

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้มีความร่วมมือกับ สปป.ลาวในหลายๆ ด้าน อาทิ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน ความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย – สปป.ลาว และความร่วมมือด้านการประกันสังคม เป็นต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ salcedosuites-makati.com

ufa slot

Releated