นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

สภาการศึกษา เล็งนำร่องให้ 9 จังหวัดจัด ทำแผนการศึกษาพื้นที่

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการสภาการศึกษา (กกส.) มีมติให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นำร่องจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด ใน 9 จังหวัด โดยกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งทางสกศ.ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามคำสั่งนำร่องแล้ว ส่วนจะเป็นจังหวัดไหนบ้างนั้น ยังไม่สามารถบอกได้ เพราะกลัวว่าหากระบุไปแล้วอาจจะเกิดความไม่เข้าใจ ดังนั้นจะขอไปทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวให้กับทั้ง 9 จังหวัดก่อน โดยขั้นตอนต่อไป สกศ.จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค พิจารณา หากคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ มีมติเห็นชอบตาม สกศ.เสนอแล้ว สกศ.จะประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทั้ง 9 จังหวัด เพื่อให้เข้าใจในหลักการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด

นายสุเทพ ได้กล่าวต่อว่า โดยการเลือกจังหวัดนำร่องจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดนั้น นอกจากจะต้องกระจายตามภูมิภาคต่างๆ แล้ว จะต้องเลือกจังหวัดขนาดที่มีขนาดแตกต่างกันทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ ด้วย เพื่อจะดูว่าแต่ละจังหวัดจัดทำแผนการศึกษาอย่างไร เช่น ในจังหวัดใหญ่ มีบริบทที่ซับซ้อนหรือไม่ และจะออกแบบการศึกษาให้เข้ากับจังหวัดของตนอย่างไร เป็นต้น

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

โดยแผนการศึกษาจังหวัดนั้น จะกระจายอำนาจให้จังหวัดจัดทำแผนการศึกษาของตน โดยจะต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด และแผนการศึกษาจังหวัดนั้น ส่วนการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด ให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ตัวแทนจากภาคเอกชน อุตสาหกรรม ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมด้วย และเมื่อแต่ละจังหวัดจัดทำแผนการศึกษาของตนแล้ว จะต้องเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติต่อไป

“ในส่วนของ สกศ. จะสนับสนุนเรื่องดังกล่าว 3 มิติด้วยกัน คือ 1.จัดทำกฎหมายที่จะมารองรับการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด 2.ส่งบุคลากรเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงและช่วยเหลือด้านต่างๆ และ 3.สนับสนุนงบประมาณ เชื่อว่าการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดจะส่งผลดีกับจังหวัดอย่างมาก เพราะแต่เดิมนโยบายการศึกษามาจากส่วนกลาง ทำให้พื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดการศึกษาของตน เมื่อเรามีการกระจายอำนาจให้จังหวัดจัดทำแผนการศึกษาของตัวเองได้ จะทำให้การศึกษาของเราไม่ใช่การตัดเสื้อโหลอีกต่อไป แต่จะเป็นการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้น” นายสุเทพ กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ salcedosuites-makati.com

แทงบอล

Releated